استاندارد بین‌المللی ISO 10545-6

این بخش از استاندارد روش آزمایشی برای تعیین مقاومت به سایش عمق همه كاشی‌های سرامیكی بدون لعاب كه در پوشش كف استفاده می‌شوند را توضیح می‌دهد.

–  مقاومت به سایش كاشی‌های بدون لعاب بوسیله اندازه‌گیری طول شیار ایجاد شده در سطح مناسب توسط یك دیسك دوار با مواد ساینده تحت شرایط ذكر شده ، تعیین می‌گردد.