استاندارد بین المللی  ISO 10545-6

استاندارد بین المللی ISO 10545-6

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-6این بخش از استاندارد روش آزمایشی برای تعیین مقاومت به سایش عمق همه كاشی‌های سرامیكی بدون لعاب كه در پوشش كف استفاده می‌شوند را توضیح می‌دهد.-  مقاومت به سایش كاشی‌های بدون لعاب بوسیله اندازه‌گیری طول شیار ایجاد شده در سطح مناسب توسط یك...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-6

استاندارد بین المللی ISO 10545-5

 استاندارد بین المللی    ISO 10545-5این بخش از استاندارد، روشی آزمایشی برای تعیین مقاومت به ضربه كاشی‌های سرامیكی بوسیله اندازه‌گیری ضریب پس‌ماند (Restitution) را توضیح می‌دهد.-  ضریب پس ماند بین دو جرم برخوردی: سرعت حركت تقسیم بر سرعت پس از برخورد . -  تعیین ضریب پس...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-6

استاندارد بین المللی ISO 10545-4

استاندارد بین‌المللی  ISO 10545-4این بخش از استاندارد روشی را برای تعیین مدول شكست و استحكام شكست همه كاشی های سرامیكی معرفی می نماید. تعیین نیروی شكست ، استحكام شكست و مدول شكست كاشی كه با اعمال نیرو با سرعت ویژه در وسط كاشی حاصل می شود. نقطه اعمال بار ، نقطه تماس با...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-6

استاندارد بین المللی ISO 10545-3

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-3این استاندارد، روشهايی برای تعيين جذب آب، تخلخل ظاهری، دانسيته نسبی ظاهری و دانسيته بالك كاشی‌های سراميكی معرفی می‌نمايد. در سال 2018 پس از اینکه به این نتیجه رسیدند که این نوع جذب آب دارای خطای زیادی می باشد، این روش در  استاندارد...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-6

استاندارد بین المللی ISO 10545-2

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-2 هدف از تدوین این بخش از استاندارد ، تعیین ویژگی‌های ابعادی(طول، عرض، ضخامت ، مستقیم الخط بودن اضلاع ، مستطیل شكل بودن و مسطح بودن) و كیفیت سطح كلیه كاشی‌ها می باشد.كاشی‌هایی كه سطح آنها كمتر از ۴ سانتی‌متر‌مربع باشد، از كلیه...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-6

گزیده استاندارد ملی شماره ۲۵

گزیده استاندارد ملی شماره ۲۵۱ - کاشی ها ممکن است لعاب‌دار (GL) یا بدون لعاب (UGL) باشند، این محصولات غیر قابل سوختن و پایدار در برابر نور می‌باشند. ۲ - کاشی پرسلانی: یک کاشی کاملا شیشه‌ای با درصد جذب آب مساوی یا کمتر از  ۰/۵% درصد جرمی می باشد. ۳ - لعاب: یک پوشش شیشه...