روش تعیین جذب آب کاشی پرسلانی

ISO 10545-3 این استاندارد، روشهايی برای تعيين جذب آب، تخلخل ظاهری، دانسيته نسبی ظاهری و دانسيته بالك كاشی‌های سراميكی معرفی می‌نمايد. در سال 2018 پس از اینکه به این نتیجه رسیدند که این نوع جذب آب دارای خطای زیادی می باشد، این روش در  استاندارد 10545-3 ISO ویرایش ۲۰۱۸، منسوخ گردید...

تعیین ویژگی ابعادی کاشی

ISO 10545-2  هدف از تدوین این بخش از استاندارد ، تعیین ویژگی‌های ابعادی(طول، عرض، ضخامت ، مستقیم الخط بودن اضلاع ، مستطیل شكل بودن و مسطح بودن) و كیفیت سطح كلیه كاشی‌ها می باشد. كاشی‌هایی كه سطح آنها كمتر از ۴ سانتی‌متر‌مربع باشد، از كلیه اندازه‌گیری‌های ذكر شده به جز ضخامت...

گزیده استاندارد ملی شماره ۲۵ کاشی و سرامیک

۱ – کاشی ها ممکن است لعاب‌دار (GL) یا بدون لعاب (UGL) باشند، این محصولات غیر قابل سوختن و پایدار در برابر نور می‌باشند. ۲ – کاشی پرسلانی: یک کاشی کاملا شیشه‌ای با درصد جذب آب مساوی یا کمتر از  ۰/۵% درصد جرمی می باشد. ۳ – لعاب: یک پوشش شیشه ای غیرقابل...